16 Νοεμβρίου 2014

Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες 1η χρονιά part1

*Στο μάθημα αυτό έχω σημειώσεις από 2 χρονιές. Υπάρχουν και οι 2, πάρτε όποιες σας βολεύουν.

Εκπαίδευση: οργανωμένο σύστημα αγωγής.

Είναι ένας μηχανισμός του κράτους, ένας κοινωνικός θεσμός. Επιτελεί μείζονος σημασίας κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές λειτουργίες.
Εκπαίδευση: μεγάλη δημόσια επιχείρηση.
Υπάρχει μορφή γνώσης που δεν την προσεγγίζει κανείς εύκολα - η ελίτ. Υπάρχουν ελίτ σχολεία μόνο για προνομιούχους.

-Σχέση οικονομίας - εκπαίδευσης:
1.Παράγει το μελλοντικό εργατικό δυναμικό
2.Το γεγονός ότι μέσα στην εκπαίδευση παράγεται εκείνη η γνώση που αναδιαρθρώνεται η παραγωγή.

-Πολιτικές λειτουργίες:
Μεγάλη σημασία για την διατήρηση του συστήματος. Τα ζητήματα της εκπαίδευσης επιτελούν πολιτικές λειτουργίες. Μεταδίδει γνώση. Η γνώση έχει πολιτικό χαρακτήρα. Θέλει να μεταβιβάσει ένα σύστημα κανόνων, αξιών, προτύπων για να κατακτήσει την ιδιότητα του πολίτη.
Το άτομο αφομοιώνει, ενσωματώνει αρχές. Αφομοιώνει μια ιδεολογία.
Το σχολείο περνάει ένα σύστημα αξιών αισθητικής αντίληψης.

-Ιδεολογική λειτουργία

-Κοινωνική λειτουργία:
Κοινωνικοποιεί το άτομο. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει τέτοιες λειτουργίες που αναπαράγει / ανασυγκροτεί το κοινωνικό σύστημα. Συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων.

Η εκπαίδευση συμβάλλει στην αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής, συντηρεί τις κοινωνικές ανισότητες.

ΜΥΘΟΣ:
1.Δεν υπάρχει I.Q.
2.Το σχολείο δεν προσφέρει ίσες ευκαιρίες.
Η εκπαίδευση βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κράτους.
Η κοινωνιολογία είναι εμπειρική επιστήμη.
Η εκπαίδευση οξύνει, αναπαράγει τις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες (κοινωνική αναπαραγωγή)

Ο ολικός πλούτος, ο οποίος είναι ο δείκτης ανισότητας είναι άνισα κατανεμημένος.
Μέχρι το 1975 σοσιαλιστική δημοκρατική πολιτική
Το 1980 "κάνει κοιλιά"
Το 1990 αποκτά ενδιαφέρον

Θεωρία από τον Bourdieu:
Ξεκινάει: η εκπαίδευση είναι μηχανισμός του κράτους και συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων που υπάρχουν. Άνιση κατανομή γνώσης.
Καταλήγει: και στο απρόσωπο πανεπιστήμιο, οι κληρονόμοι των προνομίων (κοινωνική κατάσταση) βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση.

-Οι φραγμοί / δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι οικονομικοί και κοινωνικοί. Ο Bourdieu δεν στέκεται μόνο στα οικονομικά.
-Αυτό που καθορίζει την επίδοση των μαθητών και τις επιλογές τους είναι η κοινωνική προέλευση.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Χρησιμοποιεί την έννοια : πολιτισμικό / μορφωτικό κεφάλαιο. Η κοινωνική προέλευση είναι αυτή που καθορίζει το μορφωτικό κεφάλαιο. Εκτός από τα οικονομικά προνόμια που έχει κάποιος από την κοινωνική του προέλευση, υπάρχουν και τα μορφωτικά προνόμια ---> καταλήγουν στη συσσώρευση.
Το μορφωτικό κεφάλαιο εξαρτάται από τις πληροφορίες / γνώσεις, που αποκτάει από τη στιγμή της γέννησής του.
Διαμορφώνει στάσεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές: είναι το ΕΘΟΣ για τον Bourdieu.
Οικογενειακό έθος.
Το κεφάλαιο που συσσωρεύει ο καθένας έχει 2 ειδών στοιχεία: γνωστικά και ιδεολογικά (= σύστημα αξιών, προτύπων, κανόνων).
Παράγοντας που παίζει μεγάλο ρόλο είναι η ελεύθερη παιδεία. Είναι το σύνολο των γνώσεων και των εφοδίων που αποκτάει το άτομο εκτός σχολείου. Δεν πρέπει να την συνδέουμε με την εκπαίδευση.
Το άτομο εξοικειώνεται με έννοιες. Είναι η εξοικείωση με ιδέες, με την τέχνη. Η εξοικείωση διαμορφώνει ερμηνευτικά κλειδιά.
-Το θεμελιακό πολιτισμικό κεφάλαιο διαφέρει ανάλογα με την τάξη.
Ένα άτομο μπορεί να παρουσιάσει διαφορά στο συσσωρευμένο πολιτισμικό κεφάλαιο. Σπουδαίος ο ρόλο της ελεύθερης παιδείας. Αυτοί που έχουν στερηθεί την ελεύθερη παιδεία φοβούνται τη γνώση και πιέζουν τον εαυτό τους να διαβάσουν. Το ταξικό έθος διαμορφώνει μήτρες λογικής (= πώς σκέφτονται δηλαδή τα πράγματα). Το έθος που αναπτύσσει κάποιος διαφοροποιεί τη σχέση του με την εκπαίδευση. Η σχέση με τον εκπαιδευτικό θεσμό και με τη γνώση που παρέχει εξαρτάται από το έθος και το πολιτισμικό κεφάλαιο.
Τα παιδιά που φτάνουν στην ανώτατη εκπαίδευση συναντούν πολλά εμπόδια, είναι δυσπρόσιτη.
Η συμπεριφορά, η σχέση με την επίσημη γνώση καθορίζεται από το οικογενειακό υπόβαθρο. Τα παιδιά των προνομιούχων είναι αυτά που στατιστικά έχουν α)καλύτερη επίδοση στο σχολείο, β)παρουσιάζουν ικανότητες και γ)άνεση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.
-Η μακρόχρονη εξοικείωση με τη γνώση, τις τέχνες, με διανοητικές δραστηριότητες λειτουργούν ως οσμητικά. Η ελεύθερη παιδεία λειτουργεί ως όσμωση. Η οσμωτική καλλιέργεια τους επιτρέπει να εμφανίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό κάποιες ικανότητες.
-Η εξοικείωση των παιδιών με τις διανοητικές δραστηριότητες αφαιρεί κάθε έννοια καταναγκασμού / καταπίεσης από την φοίτηση του σχολείου. Η μάθηση παύει να θεωρείται μόχθος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: