16 Νοεμβρίου 2014

Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες 2η χρονιά part1

*Στο μάθημα αυτό έχω σημειώσεις από 2 χρονιές. Υπάρχουν και οι 2, πάρτε όποιες σας βολεύουν.
ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (BOURDIEU)

-->Κοινωνική προέλευση:

ταξικό έθος (habitus) είναι το τρόπος του "είναι" και του "πράττειν", ένα σύστημα αρχών, αξιών, κανόνων, προτύπων και προκύπτει μέσα από την καθημερινή εμπειρία των ατόμων και εξαρτάται από την κοινωνική τάξη που ανήκει κάποιος, καθορίζει τη σκέψη, τη γνώση κλπ. Τα παιδιά της αστικής τάξης, βλέπουν την εισαγωγή και τη φοίτηση στα ΑΕΙ ως κάτι φυσικό και όχι ιδιαίτερα σημαντικό σε αντίθεση με τα παιδιά της αγροτικής τάξης που το βλέπουν ως "άθλο" και μεγάλο κατόρθωμα. Τα παιδιά της εργατικής τάξης έχουν μια ανασφάλεια, μια επιφυλακτικότητα προς τους καθηγητές τους.
-->Εκπαίδευση:
(αόρατοι και έμμεσοι παράγοντες κάνουν αποκλεισμούς). Το σχολείο μεταφράζει τα κοινωνικά προνόμια σε φυσικά προσόντα. Νομιμοποιεί τη σοβαρότητα της αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων (π.χ. βαθμολογία). Ασκεί επίσης (έμμεση) συμβολική βία στο σχολείο η οποία είναι πιο επικίνδυνη από την άμεση (αυτό ισχύει και στην κοινωνία). Επιπλέον παρεμποδίζει την κατανόηση της σχέσης εξουσίας - σχολείου. Συμβάλλει στην κοινωνική επιβολή.
-Η μεσαία τάξη επωφελείται περισσότερο από το δημόσιο σύστημα παιδείας και μάλιστα την στηρίζει περισσότερο.
-Η διαφορά στη σχέση με τη γνώση και τη μάθηση διαμορφώνεται οσμητικά, με τη διανοητική δραστηριότητα.
-Η θεωρία του μορφωτικού επιπέδου σε μορφωτικό και γνωσιακό κεφάλαιο.
-Το σύνολο των γνώσεων που αποκτά το άτομο μέσα από την καθημερινότητα και τις εμπειρίες (εκτός σχολείου γνώση), δημιουργεί πρόβλημα γιατί έπειτα αυτή η γνώση ορίζει αυτήν του σχολείου (δεν μπορούν να συμβαδίσουν)
-Αυτοί που δεν αντιμετωπίζουν τη μάθηση ως μόχθο είναι αυτοί που δεν έχουν άγχος και πίεση και έχουν καλύτερες σπουδές ενώ οι άλλοι το αντίθετο. Και μάλιστα αυτοί που τελειώνουν αργότερα έχουν την άνεση (και την ικανότητα) να επιλέξουν την εργασία και τη θέση τους κάπου με περισσότερη ηρεμία, με αποτέλεσμα η δουλειά τους να είναι πιο συμφέρουσα (από πολλές απόψεις) σε σχέση με τους άλλους που έχουν το άγχος να βρούν γρήγορα εργασία κλπ.
-Η σημερινή εκπαίδευση πείθει τους μαθητές να αποδεχτούν τις συνθήκες ζωής των γονιών τους, δηλαδή ότι τα εκπαιδευτικά αγαθά είναι για κάποιους με "ειδικές δυνατότητες". Η εκπαίδευση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την μελλοντική εργασία.
-Το αγαθό της γνώσης έχει και μια άλλη σημαντική αξία: την προσωπική και εσωτερική του ελευθερία μέσα από την εκπαίδευση.
-Προετοιμάζει η εκπαίδευση λοιπόν την εργατική τάξη αλλά και τους αυριανούς διανοούμενους (τεχνοκράτες κλπ) που δεν δέχονται έμμεση βία. Κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες ορισμένων ανθρώπων δεν είναι ένδειξη ότι είναι φυσικό, αλλά ένδειξη καλλιεργημένων στοιχείων.
-Από το 1906 με τον Μπινέ, υπάρχει το πρώτο τεστ I.Q., και είναι τρόπος χειραγώγησης των ανθρώπων. Οι ερωτήσεις των I.Q. είναι προκατασκευασμένες π.χ. ποιά είναι η διαφορά του να δώσεις απάντηση στην ερώτηση "τι είναι δικαιοσύνη" από το να διαλύσεις και να φτιάξεις ένα ποδήλατο;
-Ο κληρονομικός παράγοντας παίζει κάποιο ρόλο, λένε οι κοινωνιολόγοι, με τα χρωμοσώματα κλπ, όπως επίσης λένε και ότι οι νευρώνες του εγκεφάλου είναι πιο μεγάλοι. Αλλά τον πιο μεγάλο ρόλο παίζει η κοινωνική τάξη που ανήκει ο καθένας.
-Η εκπαίδευση τώρα πια τυπικά φαίνεται πιο ανοιχτή, στην πραγματικότητα γίνεται όλο και πιο επιλεκτική και κλείνει πόρτες.
-Η κοινωνιολογία (μοιάζει με τη φυσική επιστήμη) μελετά την κοινωνία και τους μηχανισμούς της. Επίσης είναι "ανθρωπιστική" επιστήμη.Συμβάλλει στην κοινωνική αλλαγή για έναν καλύτερο κόσμο για όλους.
-Αντικείμενο - μέθοδος - στόχοι

-Η κοινωνιολογία ξεκινά κυρίως από τον 17ο αιώνα με τον διαφωτισμό και σπάει το μεσαιωνικό κλίμα που επικρατούσε.
- Ο August Comde (1798 - 1857), ιδρυτής της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης επινόησε τον όρο "κοινωνική φυσική". Η κοινωνιολογία αρχικά ονομαζόταν κοινωνική επιστήμη. Προσπάθησε να ανακαλύψει τους νόμους της φύσης για να τους βελτιώσει. Ο καπιταλισμός στηρίζεται στην ύπαρξη του κεφαλαίου και μάλιστα όσο μεγαλύτερη είναι η συσσώρευση του κεφαλαίου τόσο το καλύτερο. Στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα από διαδικασίες ανταγωνισμού. Σε αντίθεση με την σοσιαλδημοκρατία που η κρατική παρέμβαση έχει λόγο.
-Ο καπιταλισμός πρώτα ήταν εμπορικός, έπειτα βιομηχανικός και σήμερα χρηματοοικονομικός. Στις δεκαετίες '60 και '70 στα κράτη που επικρατούσε σοσιαλδημοκρατία ονομαζόταν κρατικός καπιταλισμός που είχαμε προσφάτως και στη χώρα μας. Από τη δεκαετία του '90 και ύστερα έχουμε ιδιωτικοποιήσεις, τα εθνικά συστήματα υγείας - παιδείας - ασφάλειας καταρρέουν σιγά σιγά.
-Εργασία : για το εκπαιδευτικό σύστημα (επάγγελμα πατέρα - μητέρας, οικογενειακή κατάσταση, πώς πέρασα στο πανεπιστήμιο και τι μαθητής ήμουν)
-Ο φιλοσοφικός θετικισμός του Comde: η ανθρώπινη σκέψη οφείλει να απαλλαγεί από κάθε θεολογική και μεταφυσική σκέψη και να αμφισβητεί οποιαδήποτε θεωρία που δεν στηρίζεται σε αποδείξεις και εμπειρικά δεδομένα. Η γνώση στηρίζεται στην παρατήρηση και στο πείραμα.
-Όπως και στη φύση υπάρχουν οι νόμοι έτσι και οι κοινωνιολόγοι πρέπει να βρουν τους νόμους που διέπουν την κοινωνία.
3 στάδια στην ανθρώπινη κοινωνία: 1.θεολογικό στάδιο, 2.μεταφυσικό στάδιο, 3.θετικό στάδιο
Για να ερμηνεύσει στην αρχή ο άνθρωπος τον κόσμο κατέφυγε στο θεολογικό, έπειτα στο μεταφυσικό και τέλος στο θετικό.
Από αυτά τα στάδια λέει ο Comde περνάμε όλοι οι άνθρωποι: παιδική - θεολογικό, εφηβικό - μεταφυσικό, ώριμη - θετικό.
Μπορεί λοιπόν να αλλάξει και η κοινωνία μέσα από 3 στάδια:
1.θρησκεία - οικογένεια - στρατός - ιερατείο
2.μεταφυσικό - κράτος - νόμοι - κλήρος (εκκλησία)
3.θετικό - ολόκληρη η ανθρωπότητα - βιομήχανοι - επιστήμονες

Δεν υπάρχουν σχόλια: