16 Νοεμβρίου 2014

Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες 1η χρονιά part2

Φονξιοναλιστική εκπαίδευση:
Ξεκινάει από τον φιλελεύθερο Adam Smith.

Εκφραστής : Parsons.

Φονξιοναλιστική προσέγγιση: χρησιμοποιείται στην πολιτική, στα σύγχρονα κείμενα.

1.Βάση της φονξιοναλιστικής θεωρίας είναι η θεωρία του Durkheim.
2.Η φονξιοναλιστική ερμηνεία αναπτύχθηκε από αμερικανούς κοινωνιολόγους και έγινε σχεδόν καθολικά αποδεκτή.

-Τι προσπαθούν να ερμηνεύσουν; Ποιοι είναι οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επιτυχία / αποτυχία;
-Βασικό στοιχείο. Είναι πολύ φυσικό η εκπαίδευση να επιλέγει τους ικανότερους ή να τους επιτρέπει να προχωρήσουν στις επόμενες βαθμίδες.

Αν κανείς θέλει να αποτυπώσει ιστορικά τι έχει συμβεί με την κοινωνική εκπαιδευτική πολιτική, πρέπει να χωρίσει τη μεταπολεμική περίοδο σε 2 φάσεις: πριν και μετά από τη δεκαετία του '80.

Μεγάλη οικονομική κρίση της δεκαετίας του '70 (1973 πετρελαϊκή κρίση). Οι χώρες του ΟΠΕΚ τετραπλασιάζουν την τιμή του πετρελαίου. Καταρρέουν τα χρηματιστήρια και η οικονομία των κρατών.
-Επιπτώσεις σε πολιτικό επίπεδο: επικρατούν στα μεγάλα κράτη φιλελεύθερες κυβερνήσεις.

Νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις--> με την επικράτησή τους καταργείται το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο και επικρατεί το νεοφιλελεύθερο.

Εφόσον επικρατούσε ο νεοφιλελευθερισμός και εφόσον συρρικνώνεται το κοινωνικό κράτος, εγκαταλείπουν το θέμα των ανισοτήτων και ασχολούνται με οικονομικούς όρους (αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή). Έμφαση στην ποιότητα, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Η μόνη ευαισθησία που εξακολουθεί να εκδηλώνεται είναι η ανισότητα των φύλων και οι πολιτισμικές διακρίσεις, όχι οι ταξικές.

Κοινωνικός αποκλεισμός: μετατόπιση σε έναν οριζόντιο άξονα. Τάση στους οργανισμούς να δίνουν σημασία στη διαφορά.

-Γιατί τόσο ενδιαφέρον στην ποιότητα και στην αποδοτικότητα της εκπαίδευσης;
-->Από την δεκαετία του '80 αναπτύσσεται ένας νέος φιλελεύθερος προβληματισμός για την ποιότητα ή την αποδοτικότητα των δημόσιων επιχειρήσεων.
Η εκπαίδευση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών, των εκπαιδευτών, των γραφειοκρατών και όχι των μαθητών ή των γονέων.

Θεωρία της δημόσιας επιλογής:
Τα συστήματα τα δημόσια απορροφούν μεγάλο μέρος των δημόσιων δαπανών και αυτό λειτουργεί εις βάρος της οικονομίας γιατί δεν μπορούν να χορηγούν οι επιχειρήσεις. Χρειάζεται να εισαχθεί η λογική της δημόσιας υπηρεσίας, λογική της ελεύθερης αγοράς, αξιοποίηση των ανθρώπινων χώρων.
-->Η πιο αντιπροσωπευτική θεωρία Chubb - Moe (νεοφιλελεύθερη θεωρία για την εκπαίδευση)


1.Υπάρχει μια απογοήτευση στην κοινωνία για την εκπαίδευση και την επίδοση των μαθητών
2.Σε πολλά κράτη για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα χρησιμοποιούν διάφορες λύσεις, όπως αυστηρές ακαδημαϊκές απαιτήσεις, στόχους σχολικούς στα αναλυτικά προγράμματα, αποδοτικούς διευθυντές, αξιολόγηση εκπαιδευτικών κλπ. Αυτά δεν αρκούν. Στοχεύουν να βελτιώσουν την εσωτερική οργάνωση του σχολείου, αλλά χρειάζεται να αλλάξει στο θεσμικό πλαίσιο, γιατί η εκπαίδευση εξυπηρετεί ευρύτερους δημόσιους σκοπούς.
3.Πρέπει να σπάσει το κρατικό μονοπώλιο και να εισαχθεί στα δημόσια σχολεία η λογική της ελεύθερης αγοράς.


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1.Να περιγράψετε σύντομα τις βασικές διαφορές που παρουσιάζει η βεμπεριανή από την φονξιοναλιστική και τη μαρξιστική θεώρηση της εκπαίδευσης σε σχέση με τη συμβολή της στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων.

2.Πώς και γιατί, κατά τη θεωρία του Bourdieu, το πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας επηρεάζει την εκπαιδευτική επιτυχία;

Δεν υπάρχουν σχόλια: