16 Νοεμβρίου 2014

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία part1


 Α' κύκλου (Καραμπατζάκη)

Διαφορές ελληνικής φιλοσοφίας με άλλες:


1.Κανένας Έλληνας φιλόσοφος δεν έγινε Θεός (οι Έλληνες πίστευαν στο δωδεκάθεο) ενώ στην ανατολική η φιλοσοφία έγινε θρησκεία, π.χ. βουδισμός.
2.Όταν η φιλοσοφία γίνει εγκόσμια, επιτρέπει την κριτική, τις πολλές θέσεις, της αντιρρήσεις, έμεινε ελεύθερη, ενώ στην ανατολική, όταν η φιλοσοφία γίνει θρησκεία, παγιώνεται. Αυτός είναι ένας μοναδικός τρόπος σκέψης.
3. Στην αρχαία Ελλάδα, οι Έλληνες εγκαταλείπουν τη γεωργία και στρέφονται στη ναυτιλία ενώ στην ανατολή είχαμε αυτοκρατορίες, οι οποίες υπαγορεύουν τις θέσεις του ενός. Η ελληνική φιλοσοφία στηρίχθηκε σε κοινωνίες, οι άνθρωποι αρχίζουν και ταξιδεύουν και εγκαταλείπουν τη γεωργία.
4.Συμπορεύθηκε με την επιστήμη.
Νομαδικοί και γεωργικοί πληθυσμοί: τα φυσικά φαινόμενα θεωρούνταν έκφραση μιας θεϊκής παρέμβασης.

2 φύσεις του ανθρώπου:
α)σκέψη (απολλώνειο)- λογική, μουσική, επιστήμη.
β)ένστικτο (διονυσιακό)- κόσμος της ζωής (Νίτσε).

Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι: υποτάσσουν το θεό στη φύση, με τη ναυτική τους εξέλιξη κατανοούν ότι δεν έχουν απέναντί τους θεούς και δαίμονες.

Οι 3 πολιτισμοί που έχουν ακόμη ζωή είναι ο Ελληνικός, ο Ινδικός και ο Κινέζικος.
Ο ελληνικός πολιτισμός παράγει συνέχεια νέα πολιτιστικά πλαίσια γι' αυτό και δεν χάθηκε. Με την κυριαρχία του χριστιανισμού και την πτώση της Ρώμης δημιουργήθηκε ένα νέο κοσμοείδωλο, όπου πάλι ο ελληνικός πολιτισμός έπαιξε ρόλο. Στον μεσαίωνα συνέβη το ίδιο. Διατηρήθηκε η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και συντήρησε τα μεσαιωνικά μοναστήρια.
Στην Αναγέννηση, έχουμε αναγνώριση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος σε όλους τους τομείς.
π.χ. ο Πλάτωνας με την πολιτική του φιλοσοφία ακμάζει στη Φλωρεντία.
Στον Διαφωτισμό, η φιλοσοφία προχωράει σε πιο ριζοσπαστικές κατευθύνσεις και εμφανίζεται ο ορθολογισμός.
Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία ήταν αντιδογματική, κανένας φιλόσοφος δεν ήταν μαχητής. Ήταν πιο ατομοκεντρικοί (εκτός του Σωκράτη)
Ο ελληνικός πολιτισμός αντέχει στη φθορά των αιώνων και επηρεάζει την μοντέρνα τέχνη, δραματουργία, λογοτεχνία κλπ
Οι περισσότερες φιλοσοφίες έγιναν θρησκείες. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι δημιούργησαν μονοθεϊσμό. Ο Πυθαγορισμός ήταν επηρεασμένος από τον ορφισμό. Οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι ήταν σύμβουλοι αυτοκρατόρων.

Φιλοσοφία - ρητορική: μια σχέση αγάπης και μίσους
Οι όροι "υποκείμενο" και "αντικείμενο" δημιουργήθηκαν από τους προσωκρατικούς.
Το υποκείμενο στη σύγχρονη φιλοσοφία σημαίνει αυτό που έχει συνείδηση.
Η ελληνική φιλοσοφία πέρασε από τον μύθο στο λόγο ενώ η κινέζικη διατήρησε το μύθο. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία εμφανίζεται ως παιδεία και όχι ως εκπαίδευση.

Στην αρχαία Ελλάδα, οι ελεύθεροι πολίτες λαμβάνουν παιδεία και τα παιδιά και οι δούλοι εκπαιδεύονται. Η παιδεία είναι ανώτερη από την εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: