19 Νοεμβρίου 2014

Θεωρίες κοινωνικοποίησης part1

1)Προδιαγραφή (κανόνας)

2)Μοντέλο-σχέδιο της πραγματικότητας. Στο μάθημα έχει την έννοια της απεικόνισης.
Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο αυτής της πραγματικότητας, που αργότερα θα ονομάσουμε κοινωνικοποίηση.

ΘΕΩΡΙΕΣ
α)ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ: Θεωρίες που σήμερα ανήκουν στην ιστορία. Υπάρχει μια ιστορική πορεία σκέψης που αναπτύσσεται γύρω από την κοινωνικοποίηση.
π.χ. Οι αρχαίοι Έλληνες: κλασική σκέψη και παιδεία. Τα παραδείγματα που θα αντλήσουμε αναφέρονται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό πολιτισμό και χώρο.
Οι θεωρίες αυτές μιλούν κυρίως για το παιδί και την ανάπτυξή του.
β)ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ: Σήμερα υπάρχουν παραδείγματα θεωριών κοινωνικοποίησης (βιογραφική,μπιχεβιοριστική,Piaget κλπ)

Κοινωνικοποίηση: κάνω κάτι από ατομικό σε κοινωνικό// εκ-κοινωνισμός
socialize-->-κάνω κάποιον ώριμο ώστε να επιβιώσει σε μια κοινωνία
-κάνω το αγαθό προσβάσιμο στους ανθρώπους, το καθιστώ κοινωνική υπηρεσία.
Στο μάθημα έχει την έννοια της ανάπτυξης και της δημιουργίας στο παιδί, εκείνων των δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προϋποθέσεων που του επιτρέπουν κάποια συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η διαδικασία μέσω της οποίας αποκτώνται οι βασικές αυτές γνώσεις και ικανότητες.

Το παιδί είναι το κέντρο του μαθήματος:
άνθρωπος: -βιολογική ύπαρξη } αλλαγή από βιολογική σε
-κοινωνική ύπαρξη } κοινωνική ύπαρξη
Περιεχόμενο αυτής της αλλαγής : α)μεταβολές
β)συνέχειες.

Μάθηση--> είναι αυτό που επιτρέπει σε έναν άνθρωπο από τη στιγμή που γεννιέται να μετασχηματίζεται ώστε να εντάσσεται σε μια ομάδα-κοινωνία. Τι είναι αυτό που την προκαλεί;

2 σχολές σκέψης: i) βιολογία, κληρονομικότητα.
ii)περιβάλλον, κοινωνικοί παράγοντες.
Ο μετασχηματισμός από βιολογική σε κοινωνική ύπαρξη γίνεται με βιολογικούς παράγοντες.

Θεωρία Ritter : Εγκληματικότητα των τσιγγάνων στη Γερμανία. Γενεαλογική έρευνα μέχρι να καταλήξει σε βιολογικούς παράγοντες. Τελικά, τα συμπεράσματά του ήταν λανθασμένα. Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε το έγκλημα καταστρέφοντας την ομάδα ή κάνοντας στειρώσεις. Ο Ritter δικάστηκε γι' αυτή τη θεωρία και αθωώθηκε.

Θεωρία της νοημοσύνης: Η ευφυία δεν είναι ίσα κατανεμημένη. Το παιδί ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του περιβάλλοντος, άρα αναπτύσσεται.

Πώς αναπτύσσεται ένα παιδί;
περιβάλλον (=αυτό που είναι γύρω από κάτι). Στο μάθημα= κοινωνικές παραστάσεις, ομάδες που ανήκει.
οικογένεια,φίλοι,σχολείο,πανεπιστήμιο (ασκούν επιδράσεις προκειμένου να διευρύνουν τους ορίζοντες του ατόμου)

επιρροή: είμαστε δέκτες επιρροών, αφού αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον. Την ίδια δύναμη που είχε το αίμα στη θεωρία του Ritter έχει εδώ το περιβάλλον.

Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μίλησαν και εκείνοι για το "εύπλαστον", το δυνατό της αγωγής.
Ο Αριστοτέλης μίλησε για την "αρετή" ως τρόπο σκέψης και δράσης που κρίνεται θετικά. Η αρετή είναι διδακτή. Αν ήταν κληρονομήσιμη δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

Οι επιστημονικές θεωρίες έχουν το πλεονέκτημα να τίθενται υπό έλεγχο, μέσα από εμπειρική έρευνα. Οι περισσότερες θεωρίες δεν είναι ευλογοφανείς υποθέσεις, αλλά υπόκεινται σε εμπειρική έρευνα. Μέσα από τον έλεγχο διαπιστώνεται η ορθότητά τους.
π.χ. όλοι οι κύκνοι είναι άσπροι (δείγματα κύκνων- όραση)
Αν σε ένα επαρκές δείγμα άσπρων κύκνων βρεθεί ένας μάυρος, διαψεύδεται η θεωρία. Το ίδιο παράδειγμα στο μάθημά μας αποτελείται από παιδιά και περιβάλλοντα. Η υπόθεση είναι τμήμα της θεωρίας.
Μέσα από τη θεωρία της κοινωνικοποίησης θα δούμε ποιό από τα δύο (περιβάλλον-γονίδια) επηρεάζει τη συμπεριφορά του παιδιού.
Η προσωπικότητα του παιδιού αρχίζει μετά τη γέννηση.

θεωρίες: -συνδέονται μεταξύ τους λογικά. Είναι σύνολα απόψεων που δεν είναι αντιφατικές. Τεστάρονται μέσα από την εμπειρία.

Προσωπικότητα: -γνώση
-συναίσθημα
-αξίες, στάσεις, πεποιθήσεις

Συστηματική κατάρτιση εκπαιδευτικών με την ίδρυση Ακαδημιών. Η κοινωνικοποίηση είναι διαχρονική έννοια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: